+47 405 20 344 [email protected]
English

STL fasiliterer dialog mellom trossamfunn og skeive organisasjoner

20. februar 2023

Nyheter

STL fasiliterer dialog mellom trossamfunn og skeive organisasjoner

STL organiserer dialogmøter mellom representanter fra henholdsvis skeive organisasjoner og trossamfunn. Målet er at man skal snakke med hverandre i stedet for om hverandre.

Terrorangrepet rettet mot skeive i Oslo den 25. juni 2022 rystet Norge. Alt neste dag møtte representanter fra tros- og livssynssamfunnene i STL opp utenfor London pub for å legge ned blomster og vise sin solidaritet med ofrene og fordømme angrepet.

Å ha en form for strukturelle samtaler mellom trossamfunnene i STL og skeive organisasjoner var allerede på dagsorden for Rådet i STL, men fremstod naturlig nok som desto viktigere i kjølvannet av dette angrepet.

Anledningen bød seg da regjeringen kunngjorde at de ville lansere en ny handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold. STL foreslo for regjeringen at en dialog mellom trossamfunn og skeive organisasjoner ville være en konstruktiv måte å skape en større gjensidig forståelse på.

Regjeringen lyttet til disse forslagene og har bidratt med midler til STL for å organisere dialogen.

Dialogprosjektet er nå i gang og vil fortsette ut 2023. Målet er å bli bedre kjent med hverandre og bygge opp en gjensidig forståelse og respekt. Det innebærer også en forståelse av hvilke rammer man jobber innenfor og må forholde seg til. Det er for eksempel ikke noe mål for dialogarbeidet at trossamfunn skal endre på sin teologi. Målet er å motvirke polarisering og hindre fremveksten av fiendebilder.

Dialogarbeidet kommer til å foregå i fred og ro uten jevnlig dekning fra STL.no. Ulike medier har imidlertid omtalt dialogprosjektet den siste tiden:

Regjeringens handlingsplan for kjønns og seksualitetsmangfold (2023-2026) kan du lese her. De tre punktene som direkte vedrører STL finner du nedenfor:

Tiltak 26: Gi tilskudd til prosjekt om lhbt+ i tros- og livssynssamfunn

Regjeringen gir tilskudd til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) til et prosjekt om lhbt+ i tros- og livssynssamfunn og lhbt+ organisasjoner. Tiltaket ses også i sammenheng med STLs pågående arbeid med negativ sosial kontroll.

Tiltak 27: Kompetanseheving i tros- og livssynssamfunn 

Som en del av prosjektet om lhbt+ i tros- og livssynssamfunn vil Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn utarbeide samtale-/kursopplegg om lhbt+ til bruk i samfunnene.

Tiltak 28: Kunnskapsinnhenting om holdninger i tros- og livssynssamfunn til skeive

Som en del av prosjektet om lhbt+ i tros- og livssynssamfunn vil Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn gjøre en kunnskapsinnhenting om tros- og livssynssamfunnenes holdninger til skeive.

 

 

Flere i denne kategorien