+47 402 15 132 [email protected]
English

STL har fått ny politisk rådgiver

STL har fått ny politisk rådgiver

STLs sekretariat er utvidet med en ny stilling som politisk rådgiver. Anders Garbom Bjørklund skal jobbe mye utadrettet overfor relevante politiske aktører og fagmiljøer for både å formidle STLs synspunkter og ressurser, og å innhente informasjon for å holde organisasjonen involvert i politiske prosesser som er viktig for våre medlemssamfunn.

Statsviter og organisasjonsmenneske 

Anders Garbom Bjørklund har statsvitenskapelig utdanning innen krig og konflikt og har lang frivillig erfaring fra STLs medlemssamfunn Human-Etisk Forbund (HEF), hvor han ikke minst har engasjert seg i livssynspolitikk og dialog. Bjørklund var også med og startet opp UngDialog, og har vært aktiv der i tillegg til andre dialognettverk. 

– Livssyn og filosofi har alltid vært grunnleggende viktig for meg, og jeg har lenge funnet det utrolig spennende å bli kjent med medmennesker med annet livssyn, og lære om hva de tenker og tror på. Det er med en blanding av stor ydmykhet og stolthet at jeg får tillit til å være en av de som representerer det store mangfoldet vårt, sier Bjørklund. 

Bjørklund har følt seg hjemme i frivilligheten og organisasjonslivet. Han har blant annet vært HEFs yngste nestleder og jobbet som leder i datterorganisasjonen Humanistisk Ungdom på fulltid. Etter studiene har Bjørklund også jobbet som prosjektleder i Amnesty International i Norge og som daglig leder i CISV Norge. 

– Selv om STL er en organisasjon i vekst, er vi fortsatt et lite kontor som krever at alle bidrar med litt av hvert. En slik variert hverdag er jeg vant til og jeg gleder meg til å bistå i alt det viktige arbeidet som gjøres for å støtte opp om tros- og livssynssamfunnene og deres vilkår, fortsetter Bjørklund. 

STL kommer stadig mer i søkelyset 

Bjørklund skal fremover delta i STLs generelle påvirkningsarbeid, inkludert å bidra til høringer, utredninger, debatter og seminarer. Fagfeltmessig vil stillingen jobbe med rammebetingelser for frivilligheten generelt og tros- og livssynsfeltet spesielt. Det politiske feltet er i rask utvikling og vil naturligvis alltid endre seg, men temaer som religions- og livssynsfrihet og etiske problemstillinger vil alltid være sentralt for STL og stillingen. 

– Vi ser at STL er en aktør som opplever økt tillit og relevans, som blir invitert inn i flere sammenhenger og som utvikler kompetanse på flere områder. Nå klør jeg i fingra for å være med å utvikle denne nye stillingen og videreutvikle det viktige arbeidet STL allerede gjør, avslutter Bjørklund. 

Flere i denne kategorien