+47 405 20 344 [email protected]
English

STL har fått to nye medarbeidere

17. september 2018

Nyheter

STL har fått to nye medarbeidere

Kristin Mile er ansatt i en vikarstilling som administrasjonskonsulent. Hun skal jobbe med administrasjon, kommunikasjon og faglig arbeid.

 

Kristin Mile har vært generalsekretær i Human-Etisk Forbund i 12 år og har sittet som rådsmedlem i STL like lenge. Tidligere jobbet Kristin som likestillingsombud.

 

 

Stein Villumstad er engasjert i prosjektet «Kartlegging av tros- og livssynsmangfold i Oslo» som STL gjennomfører i samarbeid med Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO).

 

Stein Villumstad har vært leder for landkontoret til Kirkens Nødhjelp i Malawi. Tidligere jobbet Stein som generalsekretær i Det Europeiske Religionslederrådet (European Council of Religious Leaders – Religions for Peace).

 

«Vi er svært glad for å ha fått med både Kristin og Stein på laget. Begge har lang fartstid fra tros- og livssynsfeltet, og representerer verdifull erfaring STL kommer til å dra nytte av. Vi ønsker Kristin og Stein velkommen!» sier STLs generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys.

 

Foto fra human.no og kirkensnodhjelp.no

Flere i denne kategorien