+47 405 20 344 [email protected]
English

STL har fått ny kommunikasjonskonsulent

1. februar 2019

Nyheter

STL har fått ny kommunikasjonskonsulent

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn  (STL) har fått en ny kommunikasjonskonsulent for kalenderåret 2019. Det er  flere år siden STL har hatt en egen kommunikasjonskonsulent, men mange av oppgavene som hører til denne stillingen har blitt utført av STLs administrasjonskonsulent.

 

Religioner.no-redaktør blir kommunikasjonskonsulent i STL

Den nye kommunikasjonskonsulentens navn er Hans Olav Arnesen. Han har religionsfaglig utdanningsbakgrunn, og har vært ansvarlig redaktør i Religioner.no siden denne nettsidens grunnleggelse i 2012.

 

«Jeg ser veldig frem til denne vikarperioden,» sier Arnesen. «STL er en meget viktig organisasjon som jeg har svært stor respekt for. Dessuten har jeg alt hyggelige erfaringer med STL gjennom samarbeidet om Uenighetens felleskap-prosjektet.»

 

Uenighetens fellesskap er et pågående formidlingsprosjekt hvor STL er en hovedpartner. 36 ulike tros- og livssynssamfunn deltar i prosjektet, inkludert flere av STLs medlemmer, og STL selv. Prosjektet ble lansert på Kirkens hus den 20. november 2018.

 

Arnesen vil jobbe med kommunikasjonsarbeidet i STL. Både utad, mot samfunnet, og innad, blant medlemmene.

 

Lenker:

 

 

 

Flere i denne kategorien