+47 405 20 344 [email protected]
English

STL tar initiativ til kurs om jødehat

10. august 2021

Nyheter

STL tar initiativ til kurs om jødehat

Sommeridyllen i tros- og livssyns-Norge sprakk da det ble kjent at imam Noor Ahmad Noor hadde publisert antisemittiske kommentarer på Facebook.

 «Hitler sparte noen jøder slik at verden kan vite hvor ond denne nasjonen er og hvorfor det er nødvendig å drepe dem», lød en av kommentarene.

Imam Noor tilhører Minhaj-moskeen i Drammen. De er ikke medlemmer av Muslimsk Dialognettverk (MDN), og derfor heller ikke medlemmer av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. MDN så likevel behovet for å fordømme uttalelsene. Styreleder i MDN, Senaid Kobilica, hadde følgende kommentar i VG:

– Hatprat skal aldri aksepteres, uansett hvem som står bak.

Nå har også Minhaj-moskeen fordømt kommentarene, og suspendert imamen.

Behov for kursing og grenseoppgang

Generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys, har følgende kommentar:

– Denne saken demonstrerer at hatefulle holdninger også kan finnes blant religiøse ledere. At en person med denne typen autoritet uttaler seg på denne måten er særlig alvorlig ettersom det kan oppfattes som et godkjentstempel på så vel hatefullt språk som hatefulle holdninger.

Rosendorf Joys forteller at STL vil ta initiativ til kurs om jødehat spesielt, og hat mot religiøse grupper generelt. Det er også behov for en grenseoppgang mellom legitim kritikk og hatytringer. Hvilken form kursingen vil ta er ennå ikke avgjort. Senaid Kobilica har i Aftenposten foreslått å gjøre undervisning i holocaust og folkemord til en del av etterutdanningen for religiøse ledere ved Universitetet i Oslo. Det er én mulig vei å gå.

– Det er en vedvarende tendens til at politikk religionifiseres, og religion politifiseres. Dette eksempelet, hvor generelt jødehat legitimeres gjennom motstand mot en stat, Israel, viser at dette er problematisk.

Foto av Diana Polekhina på Unsplash

Flere i denne kategorien