+47 405 20 344 [email protected]
English

STLs generalsekretær er valgt som leder for likestillingsråd

22. november 2023

Nyheter

STLs generalsekretær er valgt som leder for likestillingsråd

Ingrid Rosendorf Joys er valgt til leder for Barne- ungdoms og familiedirektoratets (Bufdir) likestillingsråd.

Likestillingsrådets formål er å hjelpe Bufdir med å ivareta et helhetlig perspektiv i arbeidet med å fremme et samfunn med like muligheter for alle. Likestillingsrådet skal bidra til innspill som kan bistå Bufdir med å hindre diskriminering og fremme likestilling på områder som kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, legning, kjønnsidentitet, etnisitet, religion og og livssyn.

–  Det er mye kompetanse i dette rådet. Alle likestillingsfeltene er representert, så det er viktig og riktig at religion og livssyn også er det. Det som stadig slår meg er at mange av disse feltene overlapper, har felles utfordringer og kan forsterke hverandre både i positiv og negativ retning. Jeg er særlig opptatt av å utforske det, forteller Joys.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) jobber for likestilling og mot diskriminering på flere felt, både innad i tros- og livssynssamfunnene og i samfunnet. Det gjelder både diskriminering på bakgrunn av religion og livssyn i ulike situasjoner, likebehandling av religioner og livssyn i offentlige institusjoner i tråd med prinsippene i det livssynsåpne samfunnet, kjønnsfordeling i styrende organer i religiøse organisasjoner. Det siste året har dessuten religiøse ledere og representanter for skeive organisasjoner hatt dialog for å oppnå større forståelse og bedre relasjoner.

Terje André Olsen, fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), ble valgt til nestleder.

Flere i denne kategorien