+47 405 20 344 [email protected]
English

STLs innspill til handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer

17. desember 2019

Nyheter

STLs innspill til handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer

Takk for anledningen til å komme med innspill på det vi opplever som en viktig handlingsplan.

Det er betimelig å utarbeide en egen handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer, noe angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum bekrefter.

De viktigste utfordringene

Hat mot- og diskriminering av muslimer skal bekjempes med demokratiets virkemidler. Det er viktig at handlingsplanens tiltak ikke skal legge lokk på en sunn diskusjon om religion. Religionskritikk er i mange tilfeller positivt.

Tros- og livssynsfriheten er under press over hele kloden. Stadig flere land holder seg med en foretrukket religion og diskriminerer minoritetene. Vi har heldigvis valgt en annen vei i Norge. Utfordringene her er:

 1. At staten og offentlige institusjoner som politi og domstol, skole og barnevern i for liten grad bruker det lovverket som allerede ligger der
 2. At mediene hauser opp og går i flokk, i tillegg til at de i for liten grad dekker de grunnleggende årsakene til holdninger, hendelser, og effekter av fiendtlige holdninger
 3. At det underkjennes, både i offentlig og i muslimske miljøer, at narkotikahandel, med påfølgende kriminalitet er en viktig driver.
 4. At det er svak organisering, ledelse og for liten kompetanse i muslimske miljøer der æresbegreper, fiendtlige holdninger til andre minoriteter, det norske samfunn og offentlige institusjoner ikke alltid blir tilstrekkelig konfrontert.

Å jobbe mot diskriminering handler om dannelse, kunnskap og holdninger. Og det handler om å se at det skjer på kryss og tvers, også mellom minoriteter. Kurset på Teologisk Fakultet for religiøse ledere med utenlandsk bakgrunn, og som har pågått i mer enn 10 år, øker kunnskapen om og bygger gode holdninger til «den andre». Den nyopprettete interreligiøse masteren på TF er også et godt redskap for å utruste en ny generasjon minoritetsledere til kompetent deltakelse i samfunnet, og til å være brobyggere mellom eget trossamfunn og storsamfunnet.

Vi skal bekjempe muslimhat – ikke fordi det er synd på muslimene, men fordi det er ødeleggende for samfunnet.

De viktigste tiltakene

Kunnskap om islam og andre religioner – slik de opptrer historisk, i politikken og i praksis i dag – må styrkes.

For mange er trossamfunnet en landingsplass når de kommer som ny til Norge. Mange bidrar med ideelt arbeid i sine trossamfunn og forskning viser at frivillighet i trossamfunn ikke følger de sosio-økonomiske skillene som annen frivillighet gjør. Det er positivt. Å kunne bruke denne frivilligheten mer systematisk mellom kommune, næringsliv og skole slik at det kan gi studiepoeng til yrkesfagutdanning og jobbtrening bør vurderes. Vi foreslår følgende:

 1. Styrke de svakeste blant innvandrergruppenes til å mestre introduksjonskurs, norskopplæring og jobbtilpasning
 2. Styrke politiets kapasitet
 3. Styrke skolelederes mandat til å behandle holdningssaker
 4. Styrke mediebransjens kunnskapsnivå om rasisme
 5. Styrke LDO, Fylkesmenns mulighet til å gi muslimske miljøer/menigheter kurs og sertifisering på tilpasset nivå gjennom prosjekttilskud

Hvordan kan Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn bidra? 

 1. Skape flere gode dialogplattformer, og selv bidra mer i offentlige debatter
 2. Kurse offentlige ansatte, medier og sivile aktører i «Å leve med tro og livssyn i Norge»
 3. Kurse egne medlemmer i organisering, mediekunnskap og samfunnskontakt

Det er kanskje ikke så overraskende at en dialogorganisasjon fremhever betydningen av dialog. Dialogen mellom tros- og livssynsamfunn og mellom minoritetene og storsamfunnet må styrkes, og det må avsettes ressurser slik at muslimske samfunn kan delta på adekvat nivå. Det er også i disse sammenhengene de vanskelige samtalene kan tas: Hva er religion, hva er kultur og hva er rett ut ukultur og dårlige holdninger?

Vi skal bekjempe muslimhat – ikke fordi det er synd på muslimene, men fordi det er ødeleggende for samfunnet.

Innspillet ble fremført 16.12.2019. 

Flere i denne kategorien