+47 405 20 344 [email protected]
English

Tilskudd til lokale dialogtiltak

22. november 2017

Nyheter

Tilskudd til lokale dialogtiltak

STL forvalter en støtteordning for lokale dialogtiltak fra Kulturdepartementet (KUD). For å bedre tilpasse oss tidspunktene på tilsagnsbrev fra departementet og dermed unngå lang behandlingstid for de lokale gruppene er søknadsfristene endret til 31. januar og 31. mai ved restmidler.

 

Siden 2008 har Kulturdepartementet bevilget et årlig tilskudd med øremerkede midler til lokale dialogprosjekter, med sikte på å skape lokale dialogfora i de største byene i Norge. STL administrerer ordningen for lokale dialoggrupper/ -prosjektet og vurderer søknadene basert på skriftlige retningslinjer.

Last ned retningslinjene for tilskudd til lokalt dialogarbeid her, søknadsskjema her og rapporteringsskjema her.

 

Nye søknadsfrister: 31. januar og 31. mai ved restmidler 

 

Se oversikt over tilskudd til lokale dialoggrupper i 2017 her.

Flere i denne kategorien