+47 405 20 344 [email protected]
English

Tros- og livssynsuke i Tønsberg gjennom to praksisstudenters øyne

22. september 2022

Nyheter

Tros- og livssynsuke i Tønsberg gjennom to praksisstudenters øyne

STL har arrangert Tros- og livssynsuke i Tønsberg den 15.-19 september. Våre praksisstudenter Oliver og Laiba har vært med hele veien, og i denne artikkelen forteller de om sine erfaringer fra uken.

Vi er to praksisstudenter, Oliver og Laiba, som går på studielinjen «Religion og samfunn» ved Det teologiske fakultet. Denne høsten har vi fått praksisplass hos Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Der har vi fått være med på mye forskjellige, og fått en rekke oppgaver. Blant annet har vi hatt «takeover» på STLs Instagram-kanal. Mellom 15. og 19. september skulle STL arrangere Tros- og livssynsuken i Tønsberg og den skulle vi også være med på og fikk blant annet i oppgave å dekke dette på Instagram.

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

Religions- og livssynsvandring og mangfoldsfest

Uten å vite nøyaktig hva vi gikk til, satte vi studenter oss på toget mot Tønsberg på fredag. Gjennom en tettpakket helg fikk vi oppleve mye nytt, spennende og lærerikt.

På fredagen var det vandring gjennom byen med besøk på forskjellige samlingsteder for tros- og livssyn, med blant annet seminar om radikalisering.

Dagen etter kommer det som ble ukens store høydepunkt. Mangfoldsfesten på lørdagen, plassert på Farmandstorvet, ble bedre enn vi hadde turt å håpe på. Vi studenter ble satt på fotoarbeid og fikk gjennom dette sett og opplevd alt som foregikk.

Maten (som var gratis) varierte helt fra klassiske vafler fra Jesu Kristi Kirke, til vegetarretter fra Gurdwaraen i Oslo. Turbanbinding, dans, sang, yoga og henna-maling var bare noen av tingene man kunne oppleve. Med masse folk, og nydelig september vær ble dette til en dag med høy stemning som vi ikke glemmer med det først.

Søndagen på Humanismens hus hadde møte med medlemmer fra den nye Unge Voksne-gruppa til STL, som Oliver var med på. Der var det innledende bli kjent-samtaler, og opplæring i dialog. Etter dette deltok vi i foredrag om sorgprosessen til jøder etter dødsfall.

Til slutt var Laiba med som paneldeltager i en samtale om tredjekultursbarn. Mandag var det fagdag om frivillighet, med mange spennende perspektiver på rekruttering og viktigheten av frivillige i Norge.

Helt på slutten av Tros- og livssynsuken fikk vi være med på årsmøte for STL. Slitne og fylt med nye inntrykk og opplevelser tok vi toget hjem til Oslo.

Vi vil spesielt takke alle de frivillige som gjorde denne uken mulig, og til STL som tok oss med på tur. Vi takker for denne mulighet som vi som få får, men mange burde ha. Vi krysser fingrene for en ny tros- og livssynsuke en gang i fremtiden.

Flere i denne kategorien