http://pictures.opoint.com/4/195/19586/171/171979_1146137088.jpg

Norges interreligiøse delegasjon – i år bestående av representanter for islam, buddhismen og kristendommen – møtte kolleger fra hele verden som kunne rapportere om orkaner og tropiske sykloner i Mosambik og Bahamas, skogbranner i Australia og California, flom og oversvømmelser i Venezia og ekstremnedbør i Kenya. De svakeste rammes hardest. Igjen.

Vi ber norske myndigheter om:

• Å kutte radikalt på hjemmebane med minst 53 prosent innen 2030.

• Å ta større ansvar for klimafinansiering internasjonalt.

Sammen med en halv million mennesker gikk vi i klimamarsj gjennom Madrids gater. Budskapet er det samme: Ingen tid å miste – handling nå!

Som en delegasjon av mennesker fra ulik trosbakgrunn er vi opptatt av klimarettferdighet som en menneskerett. FNs Klimapanels rapport viser at det i 2018 var nye 16 millioner mennesker som ble fordrevet pga klimaendringer som flom, orkaner og tørke. Mennesker, ja hele skaperverket, lider. Klimaødeleggelsene skjer gjerne i land som ikke selv har skyld i klimaendringene, men betaler den største prisen. Norge er et eksempel på et land som har blitt rikt med ødeleggende konsekvenser for klima og økosystemer. Som mennesker med ulik tro, har vi et felles ansvar for kloden, og vi må handle sammen. Vi oppfordrer norske myndigheter til å sørge for at Norge framstår om ansvarlig, rettferdig og ambisiøs i de avgjørende årene som ligger foran. Sammen kan vi skape håp.

Av Dennis Jagestad, Buddhistforbundet, Imam Ibrahim Saidy, Daru Salaam Islamic Centre, Einar Tjelle, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og Ingrid Rosendorf Joys, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Dette innlegget ble publisert i Vårt Land 17.12.2019 (kun papir). Foto: © Tomas Castelazo, www.tomascastelazo.com / Wikimedia Commons