+47 405 20 344 [email protected]
English

Uttalelse fra Religions- og livssynslederforum om situasjonen i Israel og Palestina

Uttalelse fra Religions- og livssynslederforum om situasjonen i Israel og Palestina

View english translation here

I 27 år har Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) samlet tros- og livssynssamfunn til dialog og politisk arbeid for likebehandling. Dette har vi gjort under en forståelse om at vi ønsker å bygge et livssynsåpent samfunn med plass for oss alle, uavhengig av hva vi tror på eller ikke tror på. Vi kaller det et uenighetsfellesskap.

Fra starten har det å sette søkelys på Norge – og ikke konflikter i fjerne eller nære himmelstrøk – vært viktig. Våre medlemssamfunn har erfaring med å være minoritet et sted og majoritet et annet. De har medlemmer fra hele verden, også fra områder der forholdene mellom de ulike trossamfunnene er mer konfliktfylte enn hos oss.

Konfliktene i Midtøsten og Israel og Palestina er intet unntak. Denne konflikten står ikke til STL å løse, og vi har gjort mye for ikke å la den bli toneangivende for vårt arbeid i Norge. Ikke dermed sagt at Israel-Palestina-konflikten ikke påvirker oss, det gjør den. Blant våre medlemssamfunn er det ulike meninger om årsak-virkning, skyld og løsning på denne konflikten som i andre konflikter.

Vi står sammen om retten til liv og vi står sammen om å fordømme Hamas’ terrorangrep mot vilkårlige sivile som vi har sett de siste dagene i Israel. Vi er bekymret for den eskaleringen vi allerede ser og som vil føre til også store palestinske lidelser. Vi tar på det sterkeste avstand fra drap og bortføringer. Vi har ofrene og de berørte på begge sider i våre tanker.

Vi er opptatt av hvordan dette påvirker vårt samfunn og frykter økt antisemittisme og hat mot muslimer. Både den lille jødiske minoriteten i vårt land og muslimske miljøer er særlig berørt av det som skjer. Vi ønsker å stå sammen om retten til liv for alle.

Religions- og livssynsdialogen i Norge er sterk og viktig. Det er en del av vårt lands totalforsvar. Vi snakker om sensitive tema og løser potensielle konflikter mellom tros og livssynssamfunn med innestemme. Det skal vi fortsette å gjøre.

Vi vil ikke la situasjonen i Israel og Palestina ødelegge for vårt fellesskap og vårt dialogarbeid i Norge. Vi kaller det samhold i mangfold.

For mer informasjon, kontakt Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL på telefon 40215132 eller epost: [email protected]

Følgende religions- og livssynsledere sitter i Religions- og livssynslederforumet i STL:

Olav Fykse Tveit, preses i Bispemøtet i Den norske kirke,

Bernt Eidsvig, biskop i Oslo Katolske Bispedømme/katolsk.no,

Senaid Kobilica, sjefsimam og styreleder i Muslimsk Dialognettverk

Joav Melchior, rabbiner i Det Mosaiske Trossamfund

Lama Changchub Tsering, munk fra Buddhistforbundet

Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund

Per Anders Sandgren, prest i Svenska kyrkan og styreleder i Norges Kristne Råd

Zahoor Ahmad Ch, leder i Ahmadiyya muslimsk trossamfunn

Gurmail Singh Bains fra Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji

Bente Kvilhaugsvik, styreleder i Holistisk Forbund

Keyhan Ighanian, medlem av Nasjonalt Åndelig Råd for Bahá’íer i Norge

Kristine Høiland, prest i Kristensamfunnet

Ashok Kumar Sangar, forstander i Sanatan Mandir Sabha

Eric Johnson, stavspresident i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

 

Flere i denne kategorien