+47 405 20 344 [email protected]
English

Vestfold får lokal dialoggruppe

Vestfold får lokal dialoggruppe

Norge får stadig nye lokale dialoggrupper. I går ble det klart at STL Vestfold snart vil bli en realitet. Da ble det holdt møte i Sandefjord om oppstart av STL Vestfold.

På møtet var det representanter fra Bahá’í-samfunnet, Den norske kirke, Human-Etisk Forbund, Humanistene, Metodistkirken i Horten, Sjamanistisk Forbund og vertskapet, Det islamske fellesskapet Bosnia-Herzegovina.

Fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn sentralt var rådgiver Alasdair McLellan tilstede, sammen med den lokale prosjektkoordinatoren, Terje Floberg.

Det ble valgt et interimsstyre og stiftelsesmøtet ble fastsatt til 15. september. Neste steg er å kontakte så mange av de lokale tros- og livssynssamfunnene som mulig med invitasjon om deltagelse i dialogfellesskapet.

Flere i denne kategorien