+47 402 15 132 [email protected]
English

kirkeskatt

28. februar 2019

Tilskuddsreglene er rigide

Mindre samfunn, som baserer mye av driften sin på frivillighet, har større vanskeligheter med å […]