+47 405 20 344 [email protected]
English

STL Oslo i media

STL Oslo i media

Mediesaker fra 2024:

Ramadanpynten viser at Oslo blir en mer livssynsåpen by, 11. mars 2024 (Vårt Land)

Moskeen Rabita har de siste ukene måtte tåle mye, 27. januar 2024 (Vårt Oslo)

 

Mediesaker fra 2023: 

Vi hører om hets og truende handlinger og holdninger mot jøder og kvinner med hijab i Oslo, 4. november 2023 (Vårt Oslo)

Oslo klarer seg ikke uten en livssynsstrategi, 15. september 2023 (Vårt Land)

Oslo kan få et livssynsåpent hus, 30. august 2023 (Utrop)

Lover melding om tros- og livssynspolitikk i Oslo, 30. august 2023 (Vårt Land)

Arve Juritzen (H) slakter byrådets behandling, 29. august 2023 (Grav24)

Livssynsåpent hus mangler hus, 29. juni 2023 (Vårt Land)

Også arbeidsgiverne i byen har en jobb å gjøre i kampen mot diskriminering av muslimer, 25. mars 2023 (Vårt Oslo)

Tros- og livssynssamfunn må få en plass ved bordet i arbeidet med å bedre levekårene i Oslo, 11. januar 2023 (Vårt Oslo).

Mediesaker fra 2022: 

– Muslimske barn skal føle seg trygge, 27. august 2022 (Vårt Land)

Thiruvila – Norges største hindufestival, 02. august 2022 (Groruddalen)

La oss hegne om Oslo som åpen by, 28. juni 2022 (Vårt Oslo)

Rapport om tros- og livssynspolitikk ikke behandlet av kommunen, to år etter at den ble levert, 30 mars 2022 (Vårt Oslo)

Mediesaker fra 2021: 

Oslos dialoggruppe for tros- og livssynssamfunn etableres, 21. oktober 2021 (Utrop)

Nå skal Oslos egne dialoggruppe for tros- og livssynssamfunn etableres, 19. oktober 2021 (Vårt Land)

Trenger vi mer tros- og livssynsdialog i Oslo? 17. oktober 2021 (Dagen)

– Bordet er dekket, nå venter vi bare på Oslo kommune, 18. september 2021 (Vårt Oslo)

Flere i denne kategorien