+47 402 15 132 [email protected]
English

STL Oslo i media

STL Oslo i media

Mediesaker fra 2023: 

Også arbeidsgiverne i byen har en jobb å gjøre i kampen mot diskriminering av muslimer, 25. mars 2023 (Vårt Oslo)

– Tros- og livssynssamfunn må få en plass ved bordet i arbeidet med å bedre levekårene i Oslo, 11. januar 2023 (Vårt Oslo).

Mediesaker fra 2022: 

– Muslimske barn skal føle seg trygge, 27. august 2022 (Vårt Land)

Thiruvila – Norges største hindufestival, 02. august 2022 (Groruddalen)

La oss hegne om Oslo som åpen by, 28. juni 2022 (Vårt Oslo)

Rapport om tros- og livssynspolitikk ikke behandlet av kommunen, to år etter at den ble levert, 30 mars 2022 (Vårt Oslo)

Mediesaker fra 2021: 

Oslos dialoggruppe for tros- og livssynssamfunn etableres, 21. oktober 2021 (Utrop)

Nå skal Oslos egne dialoggruppe for tros- og livssynssamfunn etableres, 19. oktober 2021 (Vårt Land)

Trenger vi mer tros- og livssynsdialog i Oslo? 17. oktober 2021 (Dagen)

– Bordet er dekket, nå venter vi bare på Oslo kommune, 18. september 2021 (Vårt Oslo)

Flere i denne kategorien