+47 405 20 344 [email protected]
English

Årsmøte 2024 – Det blir Mangfoldsfest i Oslo 8. september!

1. mars 2024

Lokale Nyheter

Årsmøte 2024 – Det blir Mangfoldsfest i Oslo 8. september!

Torsdag 29. februar ble årsmøtet avholdt i Centralkirken (Metodistkirken). I tillegg til styrevalg og de vanlige årsmøtesakene, ble det sammen med Irene Incerti-Théry fra STL lagt planer for markering av Mangfoldsfest 2024 i Oslo. Til slutt var det en samtale med noen av deltakerne i dialogene om kjønn, seksualitet og LHBT, som STL Oslo gjennomførte i 2023: Hvordan opplevde de dialogen om et krevende tema, hva har de lært, og hva tar de med seg videre?

I 2024 markerer Oslo flere jubileer, og Mangfoldsfesten er STL Oslos bidrag inn i markeringen. Det er 400 år siden middelalderbyen Oslo brant nesten helt ned i en tredagers brann, og kong Christian 4. fikk bygget den nye byen Christiania oppkalt etter seg selv der Kvadraturen er i dag. I tillegg er det 100 år siden det ble vedtatt at byen skulle ta tilbake middelaldernavnet Oslo.

Religiøst og livssynsmessig mangfold har vært med å forme hovedstaden til byen den er i dag, og vil fortsette å prege Oslo i framtiden. Mangfoldsfest viser frem alt byens tros- og livssynssamfunn har å bidra med og klarer å få til i fellesskap. Det blir en folkefest med mennesker, smaker, dans, farger og lyder fra ulike religioner og livssyn. Gjennom Mangfoldsfest forsterker vi samholdet i byen, på leder- og grasrotnivå.

STL nasjonalt har gode erfaringer med å arrangere Mangfoldsfest i Tønsberg i 2022 og 2023, og vi ser frem til å kunne samarbeide om Mangfoldfest i Oslo 2024, søndag 8. september i Spikersuppa.

Medlemssamfunnene har frem til 19. april mulighet til å melde inn sine bidrag – vi gleder oss over alle gode og kreative bidrag som har kommet inn, og ser frem til å motta mange flere!

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

Flere i denne kategorien