+47 405 20 344 [email protected]
English

STL har ansatt to nye prosjektkoordinatorer

5. mars 2019

Nyheter

STL har ansatt to nye prosjektkoordinatorer

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har fått to nye prosjektkoordinatorer for kalenderåret 2019. De skal utvikle og følge opp lokale kurs og arrangementer i samarbeid med lokale dialoggrupper basert på STLs guide «Å leve med tro og livssyn i Norge».

Tidligere rektor og journalist.

Niels Fredrik Skarre og Kai Erik Westergaard er ansatt som prosjektkoordinatorer i STL. De vil arbeide med, og utvide STLs kurs- og arrangementsvirksomhet.

Skarre har bakgrunn i sosiologi og menneskerettigheter og har tidligere vært assisterende rektor ved Holtekilen folkehøgskole. Westergaard har religionsfaglig bakgrunn, og har tidligere jobbet som debattredaktør i Religioner.no og journalist i Vårt Land.

Skarre har erfaring med STL som styremedlem i den lokale dialoggruppen DOTL i Drammen.

– Det frivillige engasjementet i DOTL er givende, og jeg gleder meg over nå å være ansatt i STL. Det oppleves meningsfylt å få arbeide for en veletablert organisasjon som har stor respekt blant livssynssamfunnene og gjør en viktig jobb for det offentlige, sier Skarre.

– STL er en organisasjon jeg har stor respekt for, og som gjør en unik og viktig jobb for samfunnet. Jeg ser frem til å bidra i det arbeidet, sier Westergaard som også tidligere har samarbeidet med STL i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet.

Utvider kursvirksomheten.

I 2017 og 2018 har STL avholdt 26 kurs for tros- og livssynssamfunn, lokale dialoggrupper og faginstanser i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø, Tønsberg, Arendal og Oslo. Kursene nådde over 500 mennesker, og det er stor etterspørsel og behov for kurs.

STLs kurstilbud er et desentralisert lavterskeltilbud for tros- og livssynssamfunn, men også for offentlige institusjoner i flere av Norges byer. STL har derfor fått økt bevilgning for å utvikle og opprettholde kursvirksomheten.

– Vi ser frem til dette engasjementet, og det å fortsette STLs kursvirksomhet og jobbe med de lokale dialoggruppene, sier Skarre og Westergaard.

Generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys er svært fornøyd med stabsutvidelsen.

– Et fokus for STL i året vi er inne i vil være arbeid med mangfold og integrering under overskriften: Å leve med tro og livssyn. Å få med Niels Fredrik og Kai på laget i dette, vil styrke STLs innsats betraktelig. De er hjertelig velkommen.

Se også: STL har fått ny kommunikasjonskonsulent.

Lenker:

 

Flere i denne kategorien