+47 405 20 344 [email protected]
English

Årsmøte 2022

23. februar 2022

Lokale Nyheter

Årsmøte 2022

17. februar ble det avholdt årsmøte og rådsmøte i STL Bergen på Kirkens hus.Trond Enger, styreleder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, var på Bergensbesøk og hilste på forsamlingen.

Det ble på mange måter en minneverdig kveld. For det første ble Det jødiske samfunn i Bergen tatt opp som observatør. Foreningen ble opprettet i 2020, og vi er svært glade for at jødedommen nå er representert i vårt dialogfellesskap.

For det andre ble det vedtatt en egen miljøplan for STL Bergen, som vil hjelpe oss å drive organisasjonen på minst mulig miljøbelastende måte. Som miljørådgiver i Helse Bergen har rådsmedlem Linda Karen Eide fra Kvekersamfunnet vært en viktig ressurs i dette arbeidet.

Det var også en kveld for avskjed og for nye bekjentskap. Det var siste møte for Hildegunn Isaksen fra Den norske kirke. Som pådriver for oppstarten av STL Bergen i 2011 har hun vært av stor betydning for dialogarbeidet i Bergen. Også daglig leder Birgit van der Lans ble takket av med taler og gaver. Vi ønsker henne lykke til videre i STL Oslo! Ikke minst fikk rådet hilse på vår nye daglige leder, Emil Perron.

Det ble også valgt nytt styret: Jannicke Troe fra Buddhistforbundet fortsetter som styreleder, og David Måkestad fra Kristensamfunnet ble valgt som nestleder. Jacob Kooter Laading (Den katolske kirke) og Ingvild Slethei (Human-Etisk Forbund) kommer inn i styret som nyvalgte, mens Sajjad Younas fra Bergen Moské fortsetter. Gratulerer og lykke til!

Flere i denne kategorien