+47 405 20 344 [email protected]
English

Stillingsutlysning: Prosjektansatt (50%) STL Bergen

20. mai 2022

Lokale Nyheter

Stillingsutlysning: Prosjektansatt (50%) STL Bergen

Ledig stilling: Prosjektansatt (50%). Midlertidig stilling t.o.m. 31. desember 2022.

Søknadsfrist: 29. mai 2022.

Tiltredelse: snarlig.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) Bergen er en sammenslutning av 20 tros- og livssynssamfunn i Bergen. STL Bergen arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn, og for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom disse. Medlemssamfunnene inkluderer i dag bahá’í-er, buddhister, hinduer, humanister, holister, jøder, kristne, muslimer og sikher.

STL Bergen søker en prosjektansatt i en 50% midlertidig stilling t.o.m. 31. desember 2022. Det er muligheter for å øke stillingsprosenten etter behov.

Prosjektstillingen består hovedsakelig av planlegging og koordinering av Mangfoldsbyen 2022, samt koordinering og oppfølging av veiviserprosjektet, et formidlingsprosjekt i samarbeid med enkelte medlemssamfunn og Raftostiftelsen for formidling av tro og livssyn til skoleklasser fra ungdomsskoler og videregående skoler i Bergen.

Stillingen vil også best av noe arbeid med andre arrangementer, samt kontakt- og informasjonsarbeid om tros- og livssynsdialog.

Tiltredelse snarest mulig.

Arbeidsoppgaver:

Kvalifikasjoner

Vi tilbyr:

Søknad med CV sendes til [email protected] innen 29. mai 2022. For ytterligere informasjon, ta kontakt med daglig leder Emil Perron per tlf. 969 08 380 eller mail [email protected].

Flere i denne kategorien