+47 405 20 344 [email protected]
English

Vi står samlet for fredelig dialog: en fordømmelse av terrorangrepet i Oslo 25. juni 2022

26. juli 2022

Lokale Nyheter

Vi står samlet for fredelig dialog: en fordømmelse av terrorangrepet i Oslo 25. juni 2022

(Denne teksten ble først publisert på STL Bergens kontoer på Facebook og Instagram, lørdag 25. juni 2022.)

Gårsdagens dødelige voldsutøvelse i Oslo griper inn i våre liv som en absolutt kontrast til det som skulle være feiringen av retten til å eksistere uansett kjønn, og retten til å elske og bli elsket i fred uavhengig av legning.

Vi kondolerer til de pårørende.

Demokratiet, hvor menneskeverdet er nedfelt i våre menneskerettigheter, er vår mest frigjørende politiske styreform. Et rom for enighet og uenighet gjennom diskusjon, et uenighetsfellesskap, men hvor legning og fredelig kjærlighet – uansett hvilken av regnbuens mange farger den måtte tildeles – aldri kan tjene som et påskudd for voldsutøvelse eller dens legitimering. Ansvar for handlingene vil i tide plasseres, men det kan ikke plasseres hos uskyldige ofre for voldsutøvelse.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen (STL Bergen) er en organisasjon som eksisterer og virker for forståelse, respekt og toleranse gjennom fredelig dialog for et fredelig samfunn.

STL Bergen består av 20 medlemssamfunn som representerer en rekke forskjellige religioner og livssyn. Alle disse vedkjenner seg at livet noen ganger består av store og til tider utrolig vonde og vanskelige eksistensielle spørsmål og opplevelser. I disse dager husker vi på de gode fellesskapene vi har som kan være en støtte for mange i slike vanskelige tider.

STL Bergen understreker de verdier vi forplikter oss til, deriblant demokrati, menneskerettigheter, dialog og fred.
Vi fortsetter vårt arbeid for fred gjennom dialog. Ett steg av gangen, uten å glemme historien, med håp om å stadig realisere mer av de verdier vi bygger vårt fredelige samfunn på.

I denne tiden viser vi vår solidariske støtte i kampen for våre felles menneskerettigheter og fredelig sameksistens.

Flere i denne kategorien